Bildiri özetleri, online bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

Bildiriler alınıp, gönderici isim ve adresleri kapatıldıktan sonra değerlendirilmek üzere Bilimsel Kurulda yer alan en az 2 (iki) hakem hocamıza gönderilecek ve bildiri kabulü inceleme sonucuna göre yapılacaktır. Kabul sonrasında bildiri özetlerinin gruplanması ve programa alınması işlemleri düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır.

İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayımlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Bildiri özetler kitap olarak basılmayacak, hafıza çubuğu ile katılımcılara dağıtılacaktır.

Tüm özetlerinin en fazla 1000 kelime ile sınırlı tutulması rica olunur.

Kongre kayıt ücretini yatırmayan katılımcıların özetleri kabul edilmeyecektir. Araştırmada ismi bulunan en az bir katılımcının kayıt ücretini ödemesi gerekmektedir.

Kongrede 1 sözlü, 1 poster ve 1 genç araştırıcı ödülleri verilecektir.

Katılım durumuna göre bilimsel program iki ayrı salonda yapılabilecektir.

 

Son bildiri özeti gönderim tarihi: 01 Ağustos 2017

 

Yazım Kuralları

Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

İsimler, ad küçük, soyada büyük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri, isim sonuna konulacak numaraya atıf yapılarak mutlaka belirtilmelidir.

Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Derya DİRİM ERDOĞAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı
Bornova, İzmir

Tel: 0232-390 47 33

E-posta: derya.dirim.erdogan@ege.edu.tr

 

SPONSORLUK

 

Sponsor olmak isteyen kişi ve kuruluşların Kongre Sekreterliğine başvurmaları durumunda Sponsorluk Dosyası kendilerine iletilecektir.

Test

Form Gönderimi

Tamam